[Updated] Singers lineup for New Year's countdown shows

The biggest event of the year is of course, the New Year's countdown concerts on December 31st. While not all of them will be broadcast, Taipei and Kaohsiung countdowns will definitely be broadcast. Here’s a first look at the singers that will be performing at the major countdown shows:

Taipei  / Live broadcast on TVBS
Hosts: Patty Hou + Hsu Nai Lin
Performers: A-Mei Chang, Rainie Yang, Jam Hsiao, Bai Bing Bing, Aska Yang, Jason Wang, Amber Kuo, Yen-J, Chang Yun-Jing, Kenji Wu, Lara, Mayday

Taichung / Live broadcast on Azio TV
Performers: Eddie Peng, Aska Yang, Lara, Anthony Neely, Dance Flow, Will Pan, A-Lin, One Two Free, Yao Yao, Jime Bo-Ran, Mark Chang (張心傑), Tzeng Pei-Tsz, Queenie Fang (方宥心), Queen Wei (魏如昀), By2, JJ Lin, Jam Hsiao

Kaohsiung (dream mall) / Live broadcast on TTV
Hosts: Zeng Guo-Cheng, Miranda Lu, Kimi Hsia
Performers: Jolin Tsai, Crowd Lu, Billie, Nick Chou, Daniel Chan, Yang Yun-He (楊韻禾), Kay Huang, Lala Hsu, Picks, Yuan Wei-Jen, Rachel Liang, Denise Ho, Jeannie Hsieh, Ricky Hsiao, Kenji Wu, Sodagreen, Harlem Yu

Kaohsiung / Live broadcast on CTV
Performers: Jolin Tsai, Show Luo, JJ Lin, Rainie Yang, Sam Lee, Nicky Lee, Ricky Hsiao, Lala Hsu, Penny Tai, Shennio Lin (林芯儀), Yang Pei-An, Huang Fei, Zeng Xin-Mei (曾心梅), Queenie Fang (方宥心), Edward Tsai (蔡忠穎), Mark Chang (張心傑), Ye Wei-Ting (葉瑋庭), Michael Lin (林鴻鳴), Ady Hsiao (蕭景鴻), Kris Kuan (管罄), Jeff Huang, Machi, Wonfu, San Jiao Cool, Van Fan, DCW, EeLin Model 10

Taoyuan / Live broadcast on CTS
Hosts: Hu Gua, Xiao Han, Xiao Zhong, Alice
Performers: Show Luo, Wu Bai, Van Fan, Daniel Chan, Will Pan, A-Lin, Tofu Girl, Chantel Liu (劉香慈), Qian Jun-Zhong (錢君仲), David Lin (林道遠), Xia Zhen-Feng (夏振峰), Chang Yun-Jing, Lotus Wang, Zhang Wen-Qi (張文琦),


For a full list of the New Year's countdown shows, please refer to UDN. *note: the lineup may change. 
Return to top of page Copyright © 2010 | CpopAccess.com